Blogs: Decorate your home

Wat Kost Een Nieuw Huis Bouwen

Published Jun 16, 22
8 min read

Duurzaam huis Bouwen tips!

Je kan heel wat energie besparen door je woning gratis in de winter te laten opwarmen door de zon, die je laat binnenschijnen door grote ramen op het zuiden. Let wel, in de zomer moet je living geen “bakoven” worden. Zorg dus voor een goede zonwering of een grote dakoversteek. Die laat de laagstaande winterzon binnen, maar houdt de zomerzon (die hoog aan de hemel staat) buiten. Een goed ingeplante loofboom helpt ook: in de zomer geven de bladeren aangename schaduw, in de winter laten de kale takken de zon gewoon door. Sleutel op de deur prijzen gezocht? De sleutel-op-de-deur fomule trekt de laatste jaren nog héél veel aandacht, zeker niet zo negatie meer als jaren geleden toen de eerste sleutel-op-de-deur bedrijven de kop op staken. De toenmalige negatieve reputatie waarmee deze formule te maken had, behoord nu wel zeker tot het verleden, dankzij de positieve invloed van bepaalde woningbouw firma's. Deze manier van bouwen brengt heel wat voordelen met zich mee, zoals de snelle uitvoeringstermijn van de of de eenvoud van de bouwformule.  Iets wat tegenwoordig heel wat mensen zich aan later verleiden, en terecht.

Isoleer, isoleer en isoleer

Energie besparen begint met goed isoleren. Er zijn weinig investeringen die zich zo snel terugbetalen als een goede isolatie. Een goede isolatie is voldoende dik, ononderbroken en voldoende afgeschermd van vocht. Isoleren doe je bovendien niet alleen in de muren. Ook het dak en de vloeren voorzie je best van een goede isolatielaag. En voor alle duidelijkheid: overisoleren bestaat niet, een energiezuinig huis is goed geïsoleerd, luchtdicht afgesloten, en gecontroleerd geventileerd. Je kan in je keuze van type woning heel modern gaan, met grote zuidgerichte raampartijen. Helaas zijn die verre van energiezuinig. Het kost zelfs een klein fortuin om dit soort woning energiezuinig te maken. Landelijke woningen met dakkappellen zijn nog steeds erg in trek. Maar denk goed na voordat je de architect opdracht geeft zo’n woning uit te tekenen, want met dakkappellen heb je geen ruimte meer om zonnepanelen te plaatsen. Kiezen voor het juiste ontwerp is dus anticiperen op van alles en nog wat. Nog zoiets: geen enkele garagepoort sluit luchtdicht af, geen enkele is dus energiezuinig. Een bouwcoach maakt de mensen attent op zo’n zaken. Vandaag kan men zelfs zo ver gaan dat er geen klassieke verwarming meer nodig is. We spreken dan van passieve huizen.

Voordelige Woning Bouwen Henegouwen

000 of 1 miljoen woningen bijkomen. Het maakt natuurlijk wel uit of je een half miljoen woningen maakt voor groepen, zoals tussen de 60 en 80 vierkante meter, of misschien 90 vierkante meter voor twee mensen die gepensioneerd zijn en die veel minder behoefte hebben aan ruimte, of dat je uitgaat van de gemiddelde gezinswoning van 115 vierkante meter (wat kost het laten bouwen van een huis).

In een aantal stappen is het mogelijk om tot die precisie te komen. Even uit mijn hoofd: per 1 juni de aantallen, ook per jaarschijf en per provincie. Dus de aantallen, de aantallen per jaarschijf en de twee derde betaalbaarheid. Op grote parameters brengen we dan de totale opgave in beeld.

En in het vierde kwartaal zou ik ook datgene wat u nu vraagt, namelijk «wat voor type woningen bouw je dan eigenlijk en is daar eigenlijk wel harde plancapaciteit voor?», precies willen hebben in die regionale woondeals. Want pas dan heb je een echte afspraak en pas dan heb je de «zekerheid» om te zorgen dat je voldoende bouwt (wat kost het laten bouwen van een huis).

In het kader van het programma aandachtsgroepen wil ik afspreken dat gemeenten komen met een woonzorgvisie die breed is. Die gaat nu bij gemeenten vaak alleen over ouderen, maar er zijn nog veel meer groepen waar je wonen en zorg eigenlijk zou moeten willen combineren. Dat is een onderdeel van de vertaling bij gemeenten, de corporaties en de huurders naar de prestatieafspraken die je lokaal maakt: wat bouwen onze corporaties de komende tijd? Ook dat is eigenlijk weer een verdere precisering van die woondeals.

Ik wil u gewoon twee keer per jaar zo precies mogelijk op de hoogte brengen van waar we staan. Dat zal steeds concreter zijn. Ik denk dat u aan het einde van het jaar weer enthousiaster bent dan in het tweede kwartaal van het jaar. De : Vervolgt u uw betoog.

De heer Goudzwaard vraagt of je de Ladder voor duurzame verstedelijking eigenlijk niet gewoon los zou moeten laten, omdat die nu vaak wordt gebruikt als een showstopper voor gemeenten om te kunnen bouwen. U bent zeker niet de eerste die dat betoogt. Ik hoor dit best heel vaak terug. Heel vaak was mijn antwoord eigenlijk dat die Ladder voor duurzame verstedelijking eigenlijk helemaal geen showstopper is, want er staat niet dat het niet mag; er staat alleen dat je, als je het daar doet, goed moet beargumenteren waarom je het daar doet en waarom je het niet binnenstedelijk doet - wat kost het laten bouwen van een huis.

Kelder Bouwen Naast Bestaande Woning

Ik denk dat ik er, ook in de richting van de heer De Groot, die daar ook over begon, goed aan doe om u beiden toe te zeggen om met gemeenten en met provincies opnieuw te wegen wat hier nou eigenlijk precies de belemmering van is. De provincies zullen zeggen dat het eigenlijk wel meevalt; de gemeenten zullen zeggen dat het helemaal niet meevalt. wat kost het laten bouwen van een huis.

Ik kan me voorstellen dat dit gewoon een praktische handreiking vergt. Dat is misschien wel de snelste oplossing: hoe moet je de regel uit de AMv, B eigenlijk willen lezen? Het kan ook zijn dat er toch iets belemmerends zit in de formulering (architecten west vlaanderen). Dat overzie ik nu niet (wat kost het laten bouwen van een huis). Als dat zo is, zal ik dat ook tegen uw Kamer zeggen.

De : Wanneer komt de Minister daarop terug? Minister : Voor de zomer. De : Voor de zomer dit jaar. wat kost het laten bouwen van een huis. Minister : Ja. Dan Van Haga. Hij vraagt: waarom bouw je eigenlijk niet in de Oostvaar-dersplassen? Nou, dat is een beschermd Natura 2000-gebied. Dat gaan we dus maar niet doen, denk ik.Eerlijk gezegd vroeg ik volgens mij precies het tegenovergestelde. Klimaateisen zijn geen belemmering voor de bouw, maar betekenen wel iets anders, namelijk wat Grinwis volgens mij bedoelt: je kunt niet meer overal bouwen. Dat is wel zo. Als je zegt dat water en bodem leidend zijn, vinden we het, als we nu woningen gaan neerzetten waarvan we hopen dat ze er de komende honderd jaar staan, eigenlijk wel een verstandige gedachte om die niet neer te zetten op een plek waarvan we niet zeker weten dat de mensen die daar gaan wonen, over honderd jaar nog droge voeten hebben.

En hé, dat is eigenlijk ook precies wat we willen in het beter benutten van de ruimte die er nu eenmaal is in Nederland. Er is een advies van de deltacommissaris (architect oudenaarde). Collega Harbers en ik moeten nog op dat advies reageren. Dat advies is eigenlijk vrij duidelijk: ga boven NAP bouwen of, als je onder NAP bouwt, bouw dan in ieder geval klimaatadaptief.

Dat is sowieso terecht. Dat gaan we dus in stappen voor elkaar krijgen. wat kost het laten bouwen van een huis. Een van de dingen die we daarvoor moeten doen, is een verdere uitwerking van wat we eigenlijk bedoelen met het uitgangspunt dat water en bodem leidend zijn. Harbers heeft daarin de lead, maar dat doen wij samen.

Goedkope Woning Bouwen Vlaams-brabant

Als je alleen maar de demografie volgt, is het best heel erg moeilijk om dat allemaal te halen als je niet tegelijkertijd op dezelfde manier ook heel erg veel in hele diepe polders wilt gaan bouwen. En dat kan best een reden zijn om op enig moment tegen de oostelijke en de noordelijke provincies te zeggen: misschien moeten jullie toch wat grotere getallen gaan waarmaken, omdat het gewoon noodzakelijk is om de steven te wenden naar het oosten en het noorden - wat kost het laten bouwen van een huis.

Het zou inderdaad zomaar kunnen dat ik de regels voor buitendijks bouwen moet gaan aanscherpen. Ik wil dus reageren op het advies van de deltacommissaris. Daarbij gaat het ook over buitendijks bouwen. Uiteindelijk zal het worden verwerkt in de aanpassing van de NOVI. Daar heb ik u ook eerder over bericht.

Je hoort vaak dat er wordt gesproken over krimpregio's. Je hoort ook vaak dat dat een belemmering is om überhaupt te kunnen bouwen (wat kost het laten bouwen van een huis). Dat is een grote zorg voor de leefbaarheid in krimpregio's. Als ik kijk naar de demografische groei voor de komende tien jaar, vind ik eigenlijk dat het woord «krimpregio's» best een bijzonder woord is, misschien wel een merkwaardig woord, omdat we als land in ieder geval enorm gaan groeien.Dan zijn er eigenlijk de facto geen krimpregio's. Ik zou regio's, in samenspraak met hun provincies, willen aanmoedigen om te kijken wat ze kunnen waarmaken: deels herstructurering in de kleine kernen die het betreft en deels ook nieuwbouw in die kleine kernen. Welke bijdrage zouden ze kunnen leveren aan de 900.

Dat begint wel echt met woningen neerzetten waarin mensen ook echt willen wonen. Dus als krimp al te zeer belemmerend is, is dat voor mij onderwerp van gesprek met een provincie - wat kost het laten bouwen van een huis. Als ik dat terughoor uit een regio - ik ken een aantal regio's waar dit echt speelt - is het voor mij echt onderwerp van gesprek met zo'n regio.

Dan doe je de huidige huiseigenaren ook geen groot plezier, want die zien hun waarde dan enorm kelderen. Maar al te voorzichtig bouwen op de vraag die er wellicht niet komt, is ook niet per se een geweldige investering in zo'n gebied. Dus je moet die stap naar nieuwe woningen ook wel durven te zetten.

Levensbestendige Woning Bouwen

De : Er is een interruptie van de heer De Groot. De heer (VVD): Ik twijfelde erover om de interruptie te doen, maar ik doe het toch, omdat ik vind dat de Minister heel makkelijk over dit punt heen stapt. Als ik kijk naar die 900. 000 woningen en hoe die nu geprojecteerd zijn, zie ik dat er vijf provincies zijn die bij elkaar niet eens 10% leveren.

100 toevoegingen en netto 4. 500 woningen. Drenthe: 9. 900 toevoegingen en netto 6. 900. wat kost het laten bouwen van een huis. Dat houdt dus in dat er in die provincies wel degelijk krimpstukken zullen zijn. Natuurlijk is het zo dat de mensen wonen waar de producten zullen worden gemaakt, maar dit gaat over de vraag of we wel of niet in heel Nederland bouwen.

Ik denk dat dit een lijstje is dat al enigszins gedateerd is. Dat is één - wat kost het laten bouwen van een huis. Twee. Als je in de randen van het land komt, bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen - Zeeuws-Vlaanderen is een gebied dat zich grote zorgen maakt over de demografische ontwikkelingen - dan zou je kunnen zeggen: we bouwen alleen nog maar voor de mensen van wie we ook echt zeker weten dat ze hier komen wonen.

Energiezuinig (ver)bouwen? Let zeker op deze punten

Ga jij bouwen of verbouwen en wil je het van de eerste keer goed doen? Om helemaal klaar te zijn voor de toekomst hou je best rekening met een aantal zaken op vlak van ruimte-, materiaal- en energiegebruik. Energiezuinig wonen heeft in de basis twee voordelen. Je bespaart op je energiekosten en draagt bij aan een mooiere toekomst voor de wereld die we aan onze kinderen achterlaten. Je huis energiezuiniger maken kan op twee manieren: door energie op duurzame wijze op te wekken en door minder energie te gebruiken zonder je gedrag of comfort aan te hoeven passen. Natuurlijk helpt het enorm als je de verlichting eerder uitzet, korter doucht en de verwarming een graad lager zet, maar met de juiste maatregelen is dit helemaal niet nodig om significante verbeteringen te realiseren. In dit artikel kijken we dus ook alleen naar manieren om je huis energiezuiniger te maken.

Kies een optimale locatie

Ben je op zoek naar een bouwgrond of renovatiewoning? Hou tijdens de jacht in je achterhoofd dat de ligging mee bepaalt hoe duurzaam je woont. Denk daarbij vooral aan de bereikbaarheid van alle voorzieningen en plaatsen waar je vaak moet zijn: je werkplaats en de school van je kinderen, maar ook de bakker, supermarkt en de sportclub. Hoe minder kilometers je vreet met de auto, hoe beter voor je ecologische voetafdruk. Dat wil trouwens niet zeggen dat je midden in de stad moet wonen: ook heel wat rustige groene buurten liggen op wandel- of fietsafstand van het centrum. Lees hier meer over hoe belangrijk de ligging van je woning is.

Ga voor een compact en efficiënt ontwerp op maat

Behalve de ligging op zich is ook de plaats die je woning inneemt van belang. Een slimme, compacte en aanpasbare woning is dan ook een must om je woonruimte efficiënt te benutten. Denk daarbij eerst en vooral aan de samenstelling van je gezin. Als single of kinderloos koppel heb je veel minder plaats nodig dan een gezin met drie kinderen. Hou verder rekening met je specifieke behoeftes (werk, hobby’s, speelkamer) en bespreek met je architect in welke mate je meerdere van die functies in één kamer kan combineren. Zo (ver)bouw je bovendien makkelijker en goedkoper.

Overweeg een alternatieve woonvorm

De zogenaamde alternatieve woonvormen die meer en meer ingang vinden, zijn natuurlijk niet voor niets uitgevonden. Verschillende types zijn zelfs net gebaseerd op duurzaam, compact en efficiënt wonen. Het beste voorbeeld daarvan is een tiny house, maar ook cohousingprojecten en kangoeroewoningen zijn dankzij de deels gemeenschappelijke leefruimtes en tuinen op een optimale ruimtebenutting geënt. Het is dus zeker het overwegen waard of zo’n woonvorm iets voor jou is. Ontdek hier welke nieuwe woonvorm het best bij jou past.

Duurzame woningen zijn vaak gezonder.

Duurzame woningen zijn veel energiezuiniger en beter voor het milieu dan gewone woningen. Met duurzaam te bouwen bespaart u ook grondstoffen. Iedereen die duurzaam wil bouwen en wonen is bij architectenbureau Frank Gruwez aan het goede adres. In respect met het vooropgestelde budget en de stijlkeuze van de opdrachtgever wordt er binnen afgesproken termijnen gewerkt. Architectenbureau Gruwez beschikt over het keurmerk Energiebewust Architect. Met een architectenbureau met dit keurmerk bent u verzekerd van een duurzaam milieuvriendelijke realisatie van uw project alsook een milieuvriendelijk eindresultaat. Architectenbureau Frank Gruwez is één van de architecten in Vlaanderen die dit keurmerk Energiebewust Architect bezit. Dit betekent dat Architectenbureau Gruwez de kennis en ervaring bezit om duurzaam te bouwen.

Energiepremies bij duurzaam bouwen?

Wilt u duurzaam wonen? Check dan zeker eens of u in niet in aanmerking komt voor voordelen of premies. Bij duurzaam bouwen maken we gebruik van duurzame materialen, want die hebben weinig invloed op de gezondheid. Er bestaan heel wat duurzame bouwmaterialen voor isolatie, dakbedekking en gevelbekleding. Bij de keuze van bouwmaterialen kiest u het beste voor materialen met een lage impact op het milieu.

Navigation

Home

Latest Posts

Coverband De Bende

Published Nov 24, 22
10 min read

Dann Hill Coverband

Published Nov 23, 22
5 min read

Coverband Pearl Jam

Published Nov 20, 22
10 min read